Terug

Privacy

Dit is de website van BALDUR-Garten GmbH

Ons postadres is:
Postbus 495
3330 AL Zwijndrecht

Vestigingsadres:
Albert-Einstein-Allee 4-6
64625 Bensheim
Duitsland

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is HRB 24458
Handelsregister Darmstadt Duitsland
Ons B.T.W.-nummer is DE 811577383

 

Bescherming van uw gegevens
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: Uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres, als u een bezoek brengt aan onze webpagina; Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website; Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert; De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan; Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt; Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt
om de inhoud van onze website te verbeteren en om u later te contacteren voor marketingdoeleinden. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@baldur-nederland.nl of via een link in de nieuwsbrief.


Cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

  • om uw voorkeuren te registreren
  • om u automatisch in te loggen op onze website.

 

Website Analyse

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de oplossingen en technologiën van de econda GmbH (http://www.econda.de), alsmede de webanalyse service van AppNexus. De cookies van econda GmbH en AppNexus  stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
 

Kredietwaardigheidscontrôle

In zoverre wij de kosten voorstrekken bv. bij het kopen op rekening behouden wij ons het recht voor ons informatie te verschaffen over de  kredietwaardigheid. Deze data betrekken wij via de firma infoscore ConsumerData GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Voor dit doeleinde verstrekken wij aan deze firma de hiervoor benodigde gegevens (uw volledige naam, adres en indien nodig uw geboortedatum) 


Online beveiligde omgeving
Beveiligde gegevens zijn voor ons erg belangrijk. Online worden uw gegevens bij ons beschermd door gebruik te maken van de zogenaamde SSL Technologie. Deze technologie garandeert dat uw persoonlijke gegevens beveiligd zijn en nooit door derden kunnen worden gemanipuleerd of ingezien.


Uw gegevens wijzigen
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

  • Per email: info@baldur-nederland.nl
  • Per brief Postbus 495, 3330 AL Zwijndrecht


Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

BALDUR-Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wijziging Privacy Policy
Baldur-Garten behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Bekijk deze Privacy Policy daarom regelmatig voor het meest actuele beleid.

 

EU-Online conflictbemiddeling

Onlinebeslechting van consumentengeschillen volgens art. 14.1 ODR-VO: de Europese Commissie stelt een platform voor de onlinebeslechting ter beschikking, wat u via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden. In verband hiermee zijn wij verplicht u naar ons e-mailadres te verwijzen. Dit luidt: conflictbemiddeling@baldur-nederland.nl. Wij doen ons best eventuele meningsverschillen, die onze overeenkomst betreffen, in onderlinge overeenstemming te regelen. Verder zijn wij niet verplicht deel te nemen aan een dergelijke beschlechtingsprocedure en kunnen u de deelname aan een dergelijke procedure ook niet aanbieden. 

 

 

 

omhoog