Terug

Amerikaanse mix

Heeft u nog een zonnige plekje vrij?

Deze kleurige een- en meerjarige bloemenmix maakt een makkelijke, maar effectvolle vormgeving van grotere vlakken in de tuin mogelijk. De mix bevat een bonte verscheidenheid van geliefde wilde of tuinbloemen, die men ook in de natuur van Noord-Amerika terugvindt. Reeds na 6-8 weken openen de eerste bloemen en geven de tuin steeds opnieuw een prachtig beeld, totdat de winter aan het bonte kleurenspel een einde maakt.

uitzaaiing: april tot juni

Het pakje bevat 40g zaad en 120g vermiculiet als zaaihulp, wat een gelijkmatige uitzaaiing vereenvoudigd. Mix voor de uitzaaiing het zaadgoed met de vermiculiet. Hiervoor kunt u de verpakking krachtig schudden. De bodem goed voorbereiden (1) en de mix gelijkmatig verdelen (2). Daarna de mix goed aanharken (3), aanduwen en het vlak vochtig houden (4). De zaden ontkiemen op verschillende tijdstippen als gevolg van de diversiteit van de soorten.

Verzorging

Verwijder in het voorjaar te dicht bij elkaar staande planten en ongewenste begroeiing, zodat de enkele planten zich beter kunnen ontwikkelen. Na het volledige uitbloeien van de mix in het late najaar kunt u deze maaien. Voordat het maaigoed wordt weggenomen, moeten de zaad capsules op het vlak worden uitgeschud en plat worden ingeharkt. Op deze manier kunt u ook de volgende jaren van deze bloemenmix genieten.

Zaaihulp

Met de zaaihulp van vermiculiet wordt de uitzaaiing vereenvoudigd: Deze maakt een gelijkmatige uitzaaiing van de fijne kruiden- en tuinbloemenzaden mogelijk en is voor nuttige dieren onschadelijk. Vermiculiet is een natuurlijk voorkomend kleimateriaal, dat door hitte zijn volume verviervoudigd alsook bacterie- en kiemvrij wordt. Bovendien heeft vermiculiet het voordeel dat het een veelvoud van zijn eigen gewicht aan water kan opslaan.

Passend daarbij...

Trusted Shops Guarantee