Terug

Zichtbescherming planten - Deze 3 dingen zijn belangrijk.

Inhoudsopgave

  1. Aan welke eisen moet een afscheiding van planten voldoen?
    • Afhankelijk van de behoefte moet een afscheiding van planten de blikken van buitenaf weren en zo weinig mogelijk ruimte innemen.
  2. Welke planten zijn geschikt als zichtbescherming?  
    • Geschikt zijn zowel zomer- als ook groenblijvende heesters, maar ook hogere vaste planten.
  3. Hoe wordt de afscheiding correct geplant?
    • Normaal gesproken wordt de afscheiding als haagbeplanting aanbevolen omdat de planten in rijen de minste ruimte innemen.
  4. Verdere Informatie

 

Stap 1: Aan welke eisen moet een afscheiding van planten voldoen?

Planten, die als zichtbescherming moeten dienen, hebben een bepaalde hoogte nodig en moeten bossig groeien. De hoogte is afhankelijk van het eigen gevoel, voor zover de voorschriften van de wetgever worden aangehouden. Het is belangrijk te weten dat haagbeplanting gedeeltelijk verankerd is in het bouwrecht en dat dit verschilt per gemeente. De maximale groeihoogte (bv. 2.00 m direct op de erfgrens in de achtertuin en 1.00 meter in de voortuin) en de afstand tot aangrenzende percelen (50 cm) moeten in acht worden genomen. U moet ook voldoende ruimte laten, zodat u de beplanting van de afscheiding gemakkelijk van alle kanten kunt onderhouden of snoeien. Veel planten kunnen een bepaalde hoogte bereiken, maar veel vaste planten zijn niet dicht genoeg. Daarom kiezen de meeste grondbezitters voor heesters die oftewel groenblijvend zijn en het hele jaar door een afscheiding vormen, oftewel bladverliezend zijn en van de lente tot de herfst een bladerdek vormen. Deze vraag moet eerst worden gesteld, omdat het antwoord op die vraag bepalend is voor de plantenkeuze.

 

Stap 2: Welke planten zijn geschikt voor een zichtbescherming?

Voor een zichtbescherming zijn talrijke planten uit het heester en vaste planten assortiment geschikt. Bij de heesters onderscheidt men tussen groenblijvende naaldbomen (bv. de levensboom (Thuja), dwergcipres (Chamaecyparis), venijnboom (Taxus) of de spar (Picea). Ze kunnen goed gesnoeid worden en kunnen goed als groenblijvende heg geplant worden. In droge periodes is de behoefte aan water nogal hoog, zodat regelmatig gegoten moet worden om droogteschade te verhinderen. Zomergroene heesters lopen minder schade op. Voorbeelden hiervan zijn bv. de haagbeuk (Carpinus), liguster (Ligustrum), beuk (Fagus), esdoorn (Acer) of Japanse zuurbes (Berberis). Ze kunnen beter tegen droogteperiodes. In noodgevallen laten ze hun bladeren vallen. Deze heesters kunnen goed gesnoeid worden zodat ze in een gelijkmatige vorm geknipt kunnen worden.

 

Wie het natuurlijker wil en genoeg ruimte heeft, kan groepen struiken planten. Hiervoor worden verschillende struiken in verspringende rijen geplant. De afstand tussen de struiken moet groot genoeg zijn, zodat er nog onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Hoge vaste planten, bamboe en grassen zijn een ander alternatief. Herfstasters (Aster), vaste zonnebloem (Helianthus), duizendknoop (Persicaria), ijzerkruid (Vernonia) of koninginnekruid (Eupatorium) vormen machtige struiken en zorgen voor een bloeiende afscheiding. Decenter zijn bamboe en siergrassen. Het prachtriet (Miscanthus) bv. zorgt met zijn afgestorven spruit nog de hele winter voor een mooie zichtbescherming. Bij de steeds populairder wordende bamboe is het belangrijk erop te letten dat deze zich door sterke wortels steeds meer uit kan breiden. Zonder inperking en wortelbegrenzing kunnen de planten op de lange duur een probleem worden.

 

Stap 3: Zichtbescherming correct planten

De keus van de planten voor de afscheiding is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. De meeste planten zijn echter tolerant tegenover hun standplaats. Ze kunnen zowel de zon als ook de halfschaduw verdragen. Als heg plant men de gekozen planten in een rij met de aanbevolen afstand. Struikgroepen kunnen het beste in 2 rijen en verzet geplant worden. Hierdoor worden de zichtlijnen onderbroken, wat nieuwsgierige blikken tegenhoudt. Bij groepsbeplantingen moet met een beetje meer plaats gerekend worden, want de afstanden moeten zo groot zijn dat tussen de verschillende struiken nog onderhoudswerkzaamheden mogelijk zijn. Bij het planten van bomen en struiken moet men zich van tevoren houden aan de wettelijke voorschriften van het bouwrecht. Te kleine afstanden en te grote groeihoogten kunnen niet alleen de buurman ergeren, maar later ook problemen veroorzaken met de bouwautoriteiten.

Eenvoudiger is een afscheiding in kuipen of potten. Populair is deze vorm voor de bamboe, want in een pot kan hij niet woekeren. De potten kunnen bovendien overal worden neergezet en ze kunnen daarom zo geplaatst worden dat ze blikken op het balkon en terras weren.

 

Verdere Informatie

Nieuwsgierige blikken van buren en voorbijgangers zijn in veel gevallen hinderlijk voor tuineigenaren. Ze zijn niet verboden en het is aan iedereen om de privacy te waarborgen. Het toverwoord is een afscheiding. Er zijn tal van mogelijkheden, gaande van structuren in de vorm van houten muurtjes tot verspringende beplante heestergroepen. Alles is geoorloofd wat het blikveld wegneemt en voor de wetgeving is toegestaan.

Een populaire afscheiding zijn heggen. Snoeitolerante loof- en naaldstruiken met een smal silhouet voorkomen opdringerige blikken wanneer ze in rijen worden geplant. Als u besluit een haag te planten, moet u van tevoren nagaan of de afscheiding het hele jaar door gewaarborgd moet zijn met groenblijvers of alleen voldoende is tijdens het tuinseizoen met zomergroenblijvers. Beide varianten hebben hun voordelen, maar ook nadelen.

                              

Passend daarbij...

Trusted Shops Guarantee