Terug

Klimop correct vermeerderen – 3 stappen naar succes

Inhoud

  1. Wanneer is het juiste tijdstip om klimop te vermeerderen?
    • Als struik kan klimop vegetatief door stekjes of door het afnemen van afleggers in het voorjaar of de herfst vermeerderd worden.
  2. Hoe wordt klimop correct vermeerderd?
    • Elke klimop kan door stekjes of door het afleggen van takken probleemloos vermeerderd worden.
  3. Waarop moet gelet worden bij het onderhoud?
    • Een gelijkmatige vochtigheid van de bodem en een koele luchtvochtigheid bevorderen de ontwikkeling van klimop en zijn nakomelingen.
  4. Verdere Informatie  

 

Stap 1: Het juiste tijdstip voor de vermeerdering bepalen

Het optimale tijdstip voor de vermeerdering van klimop hangt van de vermeerderingsmethode af. Over het algemeen wordt de vermeerdering d.m.v. stekjes gebruikt. Hiermee worden planten gekweekt die identieke kenmerken van de moederplant hebben. Men wacht hiervoor de eerste groeiperiode af en knipt de punten van de takken in het late voorjaar of de vroege zomer af. Op dit tijdstip is het weefsel gevestigd en goed beworteld. Alternatief kunnen ook takken afgelegd worden, die net als afleggers in de late zomer, nadat deze succesvol wortels hebben gekregen, van de moederplant afgehaald en gedeeld kunnen worden. 

 

Stap 2: De correcte methode voor de vermeerdering bepalen

De vermeerdering van klimop is vooral zinvol en gebruikelijk bij bontbladerige en bijzondere soorten. De normale klimop groeit zo sterk, dat men hiervoor echt een reden moeten hebben om deze te vermeerderen. Overal waar de plant groeit, zijn kleine zaadjes of bewortelde takken te vinden, die men alleen maar hoeft uit te graven of af te knippen en ergens anders te planten.

Doelgerichter is de vermeerdering van klimop variëteiten. De vegetatieve vermeerdering maakt het mogelijk identieke nakomelingen te reproduceren. Hiervoor is het praktisch voor de stekmethode of ook voor het afleggen van takken te kiezen. Bij deze werkzaamheden is het raadzaam handschoenen te dragen, want de klimop is giftig en kan voor huidirritaties zorgen. In de vroege zomer worden de halfverhoute takeindes met ca. 5 bladoksels afgeknipt. De onderste 2 bladeren worden verwijderd en de stekjes in vochtige kweekaarde gestopt. Onder gestuwde lucht krijgen de stekjes binnen enkele weken hun wortels. Variëteiten die goed groeien kunnen zelfs in een waterglas beworteld worden. Als een nieuwe groei zichtbaar is wordt de top eruit geknepen om al vroeg een goede vertakking van de jonge klimopplanten te stimuleren.

Een alternatieve vermeerderingsmethode is het afleggen van takken. Men neemt lange takken van de moederplant en fixeert deze met twee tot drie bladoksels aan de grond. Houvast geeft oftewel een kram of een kleine steen, die de tak op de bodem houdt. In de late zomer zijn er wortels aan de afgelegde tak rondom de fixering gegroeid. De bewortelde tak wordt van de moederplant gehaald. Vervolgens wordt de jonge plant uitgegraven en in een pot geplant.

 

Stap 3: Standplaats en onderhoud tijdens de vermeerdering

Het verdere onderhouden van de aflegger verschilt niet van de stekjes. De punten van de tak worden ook hier weggeknepen om een betere vertakking te stimuleren. Voor het verdere kweken is een koele, luchtvochtige plaats in de lichte schaduw aan te raden.

 

Verdere informatie

Of het nu in de hoogte of in de breedte is – klimop groeit in alle richtingen. Men kent de goed groeiende vaste plant van veel hekken en muren waar hij overheen groeit of als bodembedekker onder bomen en struiken. In de allermeeste gevallen betreft het de pure soort, botanisch Hedera helix. Soms is het echt lastig de plant in toom te houden. De takken krijgen wortels zodra ze op de grond liggen. Als ze ouder worden ontstaan decoratieve bloemen en vruchtbeginsels die door de vogels verspreid worden. Zaailingen verschijnen plotseling op plaatsen, waar van tevoren nog geen klimop was. Zo eenvoudig het voortplanten in de natuur is, zo eenvoudig kan een klimop ook door een tuinder vermeerderd worden. Vooral de gepanacheerde en de bontbladerige klimop soorten zijn het waard vermenigvuldigd te worden. 

                              

Trusted Shops Guarantee