Terug

Geënte Tomaten

Zeer snel groeiende planten die beslist langs een draad of
hekwerk geleid moeten worden. De planten zijn aanmerkelijk
meer resistent tegen bodemschimmels dan niet geënte
Tomaten. Om dit voordeel te behouden mogen de
planten beslist niet te diep gepoot worden, de entplaats
moet ruim boven de grond blijven, daar de planten anders
vanuit het bovenste gedeelte gaan wortelen met als gevolg
dat alle voordelen van het enten verloren gaan. Planten
moeten worden gediefd en hebben geregeld mest en
water nodig. Verlangen een zonnige standplaats. De entclip
valt er na verloop van tijd vanzelf af.

omhoog