Terug

Dotterbloem correct planten en snoeien

Inhoudsopgave

 

Hoe wordt de dotterbloem correct geplant?

Dotterbloemen zijn op hun best in de voedselrijke ondiepe waterzone aan de randen van plassen, moerassen of vochtige weiden. Ze gedijen zowel in de zon als in de halfschaduw, op voorwaarde dat de voeten altijd vochtig blijven. De grond moet altijd nat zijn, of op zijn minst permanent vochtig. Waterdieptes van 10 cm worden door de vaste plant goed verdragen, zelfs 20 cm en meer voor korte perioden. Kleiachtige en voedselrijke bodems bieden alles wat hij nodig heeft.

Net als voor waterplanten gebruikelijk, worden deze in de lente geplant. Jonge planten worden in het begin niet te diep in het water gezet omdat ze anders moeite hebben met het aangroeien. Als er te weinig grond rondom de vijverrand aanwezig is, kan een draadwerk of plantmand de nodige wortelruimte creëren. Met het plantmandje wordt de vaste plant aan de waterkant geplaatst en wordt er wat aarde omheen gedaan. Om te voorkomen dat er plastic uit het water steekt, wordt de beplantingshulp bedekt met decoratief grind. Plaats de jonge dotterbloem zonder mandje aan de rand direct aan de waterkant. Als hij groeit, zal hij zich verspreiden in de richting die hem het beste uitkomt.

Dotterbloemen komen sporadisch in de natuur voor. Daar moeten ze ook zeker blijven. De deels beschutte planten worden niet uitgegraven, maar, zoals het hoort, altijd in gespecialiseerde winkels uit de tuinbouwteelt aangeschaft. 

 

Hoe wordt de dotterbloem verzorgd?

Aangezien dotterbloemen waterplanten zijn in de ruimste zin van het woord, moet ervoor worden gezorgd dat er altijd voldoende water is. Een locatie bij de vijver biedt meer dan genoeg, wat besproeien overbodig maakt. Hetzelfde geldt voor bemesting. Vijver- en waterkanten zijn meestal al zeer rijk aan voedingsstoffen.

Deze rijkdom aan voedingsstoffen leidt vaak tot een zeer sterke groei, in het ongunstige geval door nabij staande planten. Als deze te sterk groeien en de dotterbloem verdringen, moeten sterk groeiende buren teruggedrongen worden door hun omvang te reduceren. Alle verzorgingsmaatregelen moeten voorzichtig uitgevoerd worden. De wortels liggen direct aan de oppervlakte en scheuten kunnen gemakkelijk breken.

Dat dotterbloemen een plaag in de tuin worden, is nauwelijks mogelijk. Bestrijden is daarom niet nodig. Ze hoeven ook nauwelijks gesnoeid te worden. Dotterbloemen zijn kruidachtige vaste planten, waarvan in de herfst het bovenste gedeelte afsterft en in het voorjaar opnieuw uit de wortels uitlopen. Als ze in hun rustperiode wisselen, kan de oude spruit gesnoeid worden, zodat geen organisch materiaal in het water vergaat.

Om de dotterbloem te vermeerderen, kan deze het beste gedeeld worden. Na de bloei worden ze gesnoeid en uitgegraven. De wortels worden voorzichtig uit elkaar gehaald en gedeeld. Het is belangrijk aan beide stukken voldoende wortels te laten. Ze worden daarna onmiddellijk geplant omdat ze anders uit kunnen drogen en slecht aan kunnen groeien. Het zaaien is alleen bij de zuivere en ongevulde soorten mogelijk. Eigenlijk zaaien de dotterbloemen zichzelf uit en zorgen ook voor zichzelf. Zoals bijna alle ranonkelgewassen zijn ook de dotterbloemen koude kiemers. Het zaad wordt in de late herfst gezaaid en de zaadpotjes in de tuin ingegraven. Hiervoor is het raadzaam een speciaal gedeelte in de tuin te nemen. Met een vogelafweernet wordt het zaadgoed beschermd. De potjes blijven tot ze in het daar daarop kiemen op hun plaats. Het succes kan bij dotterbloemen erg tegenvallen, omdat de zaden zeer onregelmatig ontkiemen.

Een winterbescherming is bij dotterbloemen niet nodig. Als vorstbestendige en meerjarige vaste plant, kunnen ze ook goed tegen strenge vorst. Net zo robuust zijn de dotterbloemen wat ziektes en ongedierte betreft. Alleen echte meeldauw kan in ongunstige jaren de bladeren tijdens de zomer bedekken.

Dotterbloem
Dotterbloem3 st. wortelgoed
€ 9,99

Hoe wordt de dotterbloem gebruikt?

Dotterbloemen zijn prachtige vaste lenteplanten voor vochtige gebieden, die rondom de vijver of beekjes te vinden zijn. Ze kunnen uitstekend met moerasvergeet-mij-nietjes (Myosotis scorpioides), sleutelbloemen (primula rosea en primula denticulata), knikkend nagelkruid (geum rivale) en wilde kievitsbloemen (Fritillaria meleagris). De vaste planten verdragen een geringe waterstand, waardoor ze optimaal geschikt zijn voor ondiep waterzones in de tuinvijver.

 

Is de dotterbloem giftig?

In het verleden werden dotterbloemen, net als andere boterbloemen, beschouwd als een geneeskrachtige plant. Tegenwoordig spelen zij geen rol meer, vooral omdat hun giftigheid een normaal gebruik en verwerking onmogelijk maakt. Voor alle verzorgingswerkzaamheden moeten handschoenen worden gedragen en de handen moeten na de werkzaamheden grondig gewassen worden.

 

Verdere Informatie

De 7 soorten van het Caltha geslacht, beter bekend als dotterbloem, zijn verspreid over het gehele noordelijke halfrond. Tot hun familie behoren de ranonkels (Ranunculaceae), waartoe ook de monnikskap (Aconitum), wildemanskruid (Pulsatilla), ridderspoor (Delphinum) of anemonen (Anemone) behoren. Bij ons kent men vooral de dotterbloem (Caltha palustris) ook bekend als moeras-goudsbloem en koningskop. In de natuur is ze te vinden op vochtige standplaatsen en in de tuin siert ze vooral beekjes en randen van de vijver. Als men geluk heeft vindt men ze in de lente op vochtige gronden in de buurt van waterplassen of moerasgebieden. Als gevolg van het dalende grondwaterpeil en de drooglegging van vochtige weiden en moerassen zijn er nog maar weinig populaties van deze soort. In sommige regio's staat de ooit wijdverbreide moerasplant op de Rode Lijst als bedreigde plant die beschermd moet worden.

De dotterbloem (Caltha palustris) is een vaste plant met stengelachtige wortelstokken. In de lente lopen ze uit met niervormige, aan de rand gekartelde bladeren die donkergroen van kleur zijn. Ze worden zussen 4 en 10 cm groot. Niet veel later, in de lente, ontstaan aan de bossige spruiten 30 tot 50 cm hoge bloemstengels. In het bovenste gedeelte zijn ze goed vertakt en ontwikkelen de typische wasgele komvormige bloemen met een ring van meeldraden. Hun heldere kleur vormt een prachtig contrast met het donkergroene blad. Ook insecten gaan graag naar de vijftallige bloemen. Voor stuifmeelverzamelaars zijn ze in het voorjaar een welkome voedselbron.  Het vruchthoofdje bestaat uit peulvormige opstaande kokervruchtjes die in een krans bijeen staan op de oude bloembodem. Bij nat weer gaan de vruchtdozen open voor de zaadverspreiding met water. Waar het zaad wordt aangespoeld ontkiemen ze het volgende jaar.

Dotterbloemen zijn in de tuin mooie lenteplanten voor vochtige gedeeltes. Ze groeien, behalve langs beekjes of vijverranden, ook in vochtige bloemperken of natte weiden. Interessant is de dubbele dotterbloem (Caltha palustris var. palustris 'Plena'). Ze blijft duidelijk lager, groeit heel compact en is heel aantrekkelijk door de grote dubbele bloemen. Ze kunnen heel goed tussen stenen in ondiep water geplant worden, waar ze na verloop van tijd helemaal overheen groeien.

Passend daarbij...

Dotterbloem
Dotterbloem3 st. wortelgoed
€ 9,99
omhoog
Trusted Shops Guarantee