Bloembollen planten - Deze 3 dingen zijn belangrijk

Inhoud

  1. Wanneer is het, het  juiste tijdstip om bloembollen te planten?
    • Het planten van bloembollen volgt ca. een half jaar voor de bloeiperiode. Voorjaarsbloeiende bollen worden in de herfst en zomer/herfstbloeiende bloembollen worden in het voorjaar geplant.
  2. Welke standplaats is geschikt om bloembollen te planten?
    • De meest gangbare bloembollen komen met een normale standplaats in de tuin goed tot hun recht.
  3. Welke plantafstand en welke plantdiepte moet bij het planten worden aangehouden?
    • De afstand en de plantdiepte variëren bij de verschillende bolgewassen. Het is afhankelijk hoe groot het wortelorgaan is en hoe de latere groei uitvalt.
  4. Verdere Informatie

 

Stap 1: Welk tijdstip is geschikt om bloembollen te planten?

Bij de bloembollen zijn er voorjaarsbloeiende soorten, die in het voorjaar bloeien en groeien. Uiterlijk in de zomer trekken ze zich terug en rusten in de grond tot het volgende voorjaar. Tot deze soorten behoren veel bekende voorjaarsbloeiers, bv. tulpen, narcissen, sneeuwklokjes of hyacinten. Opdat deze tijdig in het vroege voorjaar tot bloei kunnen komen,  worden deze in de herfst van het jaar daarvoor geplant. Het planten moet uiterlijk in november zijn afgerond.

Zomer- en herfstbloeiende bollen worden in het voorjaar of uiterlijk in de vroege zomer geplant. Dahlia’s, gladiolen, herfstkrokussen, herfsttijlozen of lelies worden door de meeste tuinders gewaardeerd  als verrijking in een zomers of herfstachtig bloemperk. Voor vorstgevoelig bolgewassen gedlt, dat ze pas na het laatste vorstgevaar vanaf half mei worden geplant. Wie daarop niet wil wachten, kan de bollen ook in een kas voorkweken.

 

Stap 2: Welke standplaats is geschikt om bloembollen te planten?

Voordat men met het planten van de bloembollen begint, wordt een geschikte standplaats gezocht. Tot op enkele uitzonderingen na, houden de meeste bolgewassen van zon. Een lichte schaduw wordt nog wel getolereeerd, maar geen volledige schaduwplaats. Wat de bodem betreft accepteren de meeste bollen een normale tuinbodem. Deze moet vruchtbaar, gelijkmatig vochtig en goed doorlatend zijn. Stuwvocht oftewel ophopend vocht wordt door bijna geen enkel bolgewas verdragen, want dan gaat de bol rotten.  

Bloembollen kunnen uitstekend tussen grassen staan of met kleinere struiken of bodembedekkers worden gecombineerd. Met een tuinschep of een bolplanter wordt een plantgat gegraven. De bloembol wordt met de bolbodem naar beneden en de knop oftewel de uitloper naar boven in de aarde gelegd. Bij een zware bodem is het voordelig als op de bodem van het plantgat een dunne drainagelaag van zand of kiezelsteentjes wordt gelegd. Dit zorgt er onder de bol voor, dat ophopend vocht en rotting niet kan ontstaan. Als woelmuizen in de grond actief zijn, is een beschermende bolmand aan te bevelen. Vervolgens wordt het plantgat gevuld en markeert men de geplante plek met een bordje, gekleurde steen of een houten stokje. Deze markering wordt aangeraden om de bol in de rustperiode te vinden en om mogelijke beschadigingen bij het graven te vermijden. Vaak wordt vergeten waar de bloembol werd geplant en graaft men de bloembol bij onderhoudswerkzaamheden per ongeluk uit. Na het planten worden de bloembollen gegoten.

Bloembollen in een pot worden ongeveer hetzelfde behandeld. Bij de potgrond wordt een goed doorlatend substraat gekozen. Aan te raden is de potgrond te mengen met zand of kleikorrels. De pot wordt zover gevuld, dat de bloembollen naast elkaar op de bodem kunnen worden gelegd. Daarna wordt de pot opgevuld. Omdat de groei- en bloeiperiode nogal kort is, is het raadzaam de bloembollen met seizoenplanten te combineren of nadat de bol zich heeft teruggetrokken, deze uit de pot te halen en te bewaren. De pot kan daarna opnieuw voor andere seizoenplanten worden gebruikt.

 

Stap 3: Plantafstand en plantdiepte bepalen

Bij het planten van bloembollen moet rekening worden gehouden met een plantafstand en een plantdiepte. De groeibreedte bepaalt de aan te houden afstand. De meeste bolgewassen hebben maar een smalle groei, zodat ze enkele centimeters uit elkaar kunnen worden geplant. Dahlia’s zijn hier echter een uitzondering, omdat ze nogal in de breedte groeien. Hier wordt ongeveer de halve groeihoogte als plantafstand genomen.

Een goede vuistregel voor de plantdiepte is de bol met dubbel zo veel aarde te bedekken als de bloembol hoog is. Als rekenvoorbeeld kan een bol die 5 cm hoog is, in een gat van 15 cm worden geplant en met 10 cm aarde worden opgevuld.

 

Verdere Informatie

Veel geliefde voorjaars- en herfstbloemen behoren tot de bolgewassen, sneeuwklokjes, narcissen, tulpen, allium, dahlia’s, gladiolen of montbretia’s zijn een paar voorbeelden voor geliefde bloembollen. Binnen enkele weken of maanden lopen deze uit hun wortelstelsel en komen tot bloei, verzamelen kracht en verdwijnen dan ook weer. Bij bloembollen wordt een verschil gemaakt tussen voorjaars- en zomer/herfstbloeiende soorten. Afhankelijk van de bloeiperiode worden bloembollen oftewel in het voorjaar of in de herfst geplant.

                              

Passend daarbij...

Geurende Allium 'Millenium'
Geurende Allium 'Millenium'3 bollen
€ 12,20
Trusted Shops Guarantee